CORPORATE FINANCE

Divisió especialitzada en l’assessorament de les millors alternatives per obtenir una expansió en els negocis amb la millor gestió dels capitals permanents.

Valoració d'empreses:

 • Valor substancial
 • Valor efectiu comptable
 • Estimació beneficis futurs
 • Mètode indirecte dels pràctics
 • Mètode directe o dels anglosaxons

Fusions i escisions:

 • Estudi econòmic fusió
 • Projecte de fusió
 • Comptabilització de la fusió

Compravenda d’empreses:

 • Valoració de l’empresa, assistència financera en el procés de negociació, recerca i selecció d’inversors

Estudis economicofinancers:

 • Anàlisi de viabilitat
 • Anàlisi de noves inversions