ACTIUS INTANGIBLES

El nostre personal està altament qualificat. S’han considerat:

  • els aspectes tècnics
  • la predisposició del servei al client
  • el treball en equip

Els nostres professionals segueixen un pla de formació continuada, que fomenta l’anàlisi i la discussió entre tot l’equip, per tal d’obtenir una formació homogènia.

Duem a terme la nostra feina en suport informàtic, la qual cosa ens permet reduir temps i rendibilitzar i agilitar els treballs.